Hổn hợp giá thể được phối trộn từ: phân trùn quế, phân gà + xơ dừa + tro trấu + vỏ trấu + đất sạch + vi sinh

Không tìm thấy sản phẩm nào khớp với lựa chọn của bạn.